Nationale Onderwijsgids

NOG Nieuwsarchief

Kinderdagverblijf ontruimd om koolmonoxide


AMSTERDAM (ANP) - Een kinderdagverblijf in Amsterdam is vrijdagochtend ontruimd nadat drie mensen onwel waren geworden. In totaal moesten 54 mensen het pand in Amsterdam-Oost verlaten, onder wie 42 kinderen. Uit voorzorg zijn alle kinderen voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de brandweer hoopte tijdens werkzaamheden op de bega...

Scholieren in gemeente Westland krijgen 6 weken lang gratis fruit


Na de herfstvakantie zullen alle scholieren van de gemeente Westland gedurende 6 weken driemaal per week gratis schoolfruit en -groente uitgedeeld krijgen, zo meldt AgriHolland. Met dit unieke project willen The Greenery, Rijk Zwaan, Rabobank en Tommies een gezond voedingspatroon bij jongeren stimuleren. Het fruit zal worden uitgedeeld op...

Desastreus introductiekamp voor brugklassers


'Eens en nooit weer', zei directeur Bert Kroesen van het Esdal College in Emmen gisteren in een reactie tegen het Dagblad van het Noorden. Kroesen doelde op het totaal mislukte introductiekamp voor brugklassers, dat volgens de noordelijke krant meer weg had van een overlevingstocht. De tenten waren lek, er was slechts één barbecue voor 1...

School moet van rechter leerling toelaten


Het rooms-katholieke Peellandcollege in Deurne is door de rechter op de vingers getikt, omdat de school een leerling ten onrechte heeft geweigerd, zo meldt de VOS/ABB. De leerling in kwestie, die een aan autisme verwante stoornis heeft, had op het openbare Jan van Brabant College in Helmond zijn diploma vmbo-t behaald. Hij wilde op het Pe...

Kamervragen over gevolgen van lerarentekorten


D66 heeft Kamervragen gesteld naar aanleiding van een onderzoek waaruit blijkt dat leerlingen op scholen met een lerarentekort gemiddeld slechter presteren dan leerlingen op scholen die geen personeelstekort hebben, zo meldt de VOS/ABB. Het onderzoek is uitgevoerd door onderwijssocioloog Jaap Dronkers van de Universiteit Maastricht. Uit h...

Experimenteren met ict in het speciaal onderwijs (EXSO)


Wat is de meerwaarde van die nieuwe ict-toepassing die we sinds kort op school gebruiken? Zit u met deze of een soortgelijke vraag en bent u op zoek naar een antwoord? Door onderzoek van Kennisnet kan een antwoord worden gegeven op vragen over de opbrengsten die de ict-toepassingen bieden en de randvoorwaarden die daarop van invloed zijn....

Proef kwalitatieve toetsing VIR


Het ministerie heeft besloten om de verwijsindex risicojongeren (VIR) kwalitatief te laten toetsen. Onlangs is een eerste, kleinschalige proef gestart met de kwaliteitsmonitor. De VIR wordt inmiddels intensief gebruikt en op 1 augustus 2010 is de wet in werking getreden waarin de verwijsindex is geborgd. Maandelijks wordt de verwijsindex ...

100 kaarten beschikbaar voor jubileumconcert van het Nederlands Philharmonisch Orkest


Cultuureducatie is belangrijk in het onderwijs. Muziekeducatie is hiervan een onderdeel. Om waardering te geven aan scholen die zich bezighouden met cultuureducatie, stelt het Ministerie van OCW 100 vrijkaarten beschikbaar voor het jubileumconcert van het Nederlands Philharmonisch Orkest (NedPhO) op vrijdag 8 oktober 2010 om 20.15 uur. Om...

Vlaamse school zet allochtonen in aparte klas


LOKEREN (ANP) - Een school in de Belgische stad Lokeren heeft dit schooljaar twee klassen voor Vlaamse kinderen en één voor migrantenleerlingen gevormd. De opdeling is op verzoek van enkele ouders, verklaarde directeur Luc Audenaert van het Onze-Lieve-Vrouwecollege vrijdag in de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. ''Ouders hebben blijkbaar ...

"Slechte verstandhouding tussen school en ouders gaat ten koste van de kinderen"


‘Er is meer nodig dan een ouderavond om ouders te betrekken bij school', reageert Werner van Katwijk, directeur van OUDERS & COO, op het nieuwsbericht ‘Ouders en leerkrachten zien de ouderavond als een verplichting' dat afgelopen week de media haalde. "Met zo'n houding zul je nooit de ouders voor je winnen of andersom een goede verstandhou...

Lerarentekort drukt schoolprestaties


UTRECHT (ANP) - Middelbare scholieren zouden veel beter presteren als er meer en betere leerkrachten voor de klas zouden staan. Vooral allochtone leerlingen zouden gebaat zijn bij meer en betere docenten. Dat blijkt uit onderzoek van hoogleraar Jaap Dronkers van de Universiteit van Maastricht in opdracht van het Onderwijsblad, het tijdsch...

Consument: liever bezuinigen dan hogere belasting


(Novum) - Consumenten zien liever bezuinigingen dan belastingverhogingen. Voor negen op de tien mensen is dat een betere aanpak om de beoogde besparing van achttien miljard euro te verwezenlijken. Dat blijkt uit onderzoek van de ING. De meeste mensen willen onderwijs en zorg buiten schot laten. Liever hebben ze dat er wordt bespaard op defen...

School moet duizend ramen vervangen


COEVORDEN (ANP) - Alle duizend buitenramen van de scholengemeenschap De Nieuwe Veste in Coevorden moeten worden vervangen. Door een constructiefout is er lekkage en ook isoleren de ramen niet meer voldoende, aldus Wim Berends, directeur bedrijfsvoering van De Nieuwe Veste. De fout is gemaakt tijdens de verbouwing van de scholengemeenscha...

Minder zwakke scholen in Friesland


Het aantal zeer zwakke basisscholen in Friesland is in de afgelopen drie jaar gedaald van 26 naar zeven, zo meldt NRC Handelsblad. Ook het aantal zwakke scholen nam af, van 70 naar 47. Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs. De Friese gedeputeerde Tineke Schokker (CDA) gaf de cijfers vanmorgen op een persconferentie in Lee...

Onderzoek naar doorstroomervaringen vmbo-leerlingen en mbo-studenten


In opdracht van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) heeft Stichting Alexander de doorstroomervaringen van vmbo-leerlingen naar het mbo onderzocht, zo meldt de MBO Raad. Uit het onderzoeksrapport 'Kiezen kun je (stimu)leren' blijkt dat de studiekeuze van jongeren vaak laat en onbewus...

Aanpak taalachterstand bij kinderen vaak niet effectief


Taalstimulering is niet altijd de oplossing om taalproblemen te verminderen. Veel van de jonge kinderen bij wie een taalachterstand wordt vermoed, hebben bij nader inzien andere problemen. Ze horen bijvoorbeeld niet goed of hebben een achterstand in de algehele ontwikkeling. Veel moeders zijn onnodig ongerust over de taalontwikkeling van ...

NOG Interview

Congres PO-Raad: “Scholen morrelen aan wet- en regelgeving, in belang van het kind”

Normal_a67b6e_27794f843ea94b529cb4ea75f5505c44_mv2


Op 14 juni organiseert de PO-Raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO), een congres voor bestuurders, schoolleiders, leraren en andere onderwijsprofessiona...

NOG Blog

Oh jee. ‘O, Canada’…

Normal_lucy_reinen

Met gemengde gevoelens sta ik, die eerste dag, achter in de klas. Zojuist is de tweede bel gegaan. Iedereen gaat staan, is stil en kijkt naar de Canadese vlag die aan de muur hangt. Een beetje blikkerig klinkt het volkslied door de hele school. “Verheerlijking van het vaderland en verering van de vlag.” oordeel ik al gauw. In mijn hoofd maak ik ...