Het toedienen van insuline is een medische handeling die alleen door professionals uitgevoerd mag worden

Zo'n duizend jonge kinderen in Nederland kunnen niet naar een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. Zij zitten noodgedwongen thuis omdat ze diabetes (suikerziekte) hebben en dagelijks insuline nodig hebben. De meeste reguliere kinderopvangorganisaties hebben geen medewerkers in dienst die medische handelingen, zoals het toedienen van insuline, mogen uitvoeren. Dit meldt Kinderopvangtotaal.

Medische kinderdagverblijven hebben wel personeel die medische handelingen mogen uitvoeren. Maar dergelijke kinderopvang is niet overal beschikbaar. Bovendien kunnen kinderen er alleen terecht met een indicatie en die wordt lang niet altijd afgegeven voor kinderen met suikerziekte. Omdat het om een groep van een kleine duizend kinderen gaat, noemt minister Asscher van Sociale Zaken het probleem gering. Wel vindt hij het jammer dat een deel van de reguliere kinderopvang geen andere oplossing ziet dan kinderen met diabetes te weigeren.

Ook scholen ervaren problemen met het bieden van zorg aan kinderen met diabetes. Eerder deze zomer stelden Kamerleden Tjitske Siderius van de SP en Keklik Yücel van de PvdA daarover al vragen aan de minister. Asscher stelde een verkenning in om het probleem te onderzoeken. De minister verwacht dat de resultaten van deze verkenning ook relevant zullen zijn voor de kinderopvang.

Volgens de minister zijn er oplossingen denkbaar opdat kinderen met suikerziekte toch naar een kinderdagverblijf kunnen. Zo zouden sommige kinderdagverblijven bijvoorbeeld afspraken maken met een wijkverpleegkundige. “De wijkverpleegkundige verricht de medische handeling op het kinderdagverblijf en is beschikbaar bij complicaties”, aldus Asscher.

© Nationale Onderwijsgids