Logo_logo__nuffic

Welke kennis is er over de meerwaarde van internationalisering in het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs in Nederland? Nuffic werkt aan een inventarisatie hiervan in opdracht van het ministerie van onderwijs. Dit meldt Nuffic.

Welke studies zijn er recent afgerond en welke onderzoeken lopen er op dit moment naar internationalisering in het mbo en hoger onderwijs?
 

Internationalisering in zeer brede zin

'Internationalisering' wordt daarbij zo breed mogelijk opgevat. Het gaat om alle vormen van mobiliteit, internationalisation at home en transnational education, op micro-, meso- en macroniveau: voor de student, de onderwijsinstellingen en -sectoren, en de Nederlandse samenleving en economie.
 
Nuffic is op zoek naar mensen die hier onderzoek naar doen of meer informatie hierover hebben. Zij kunnen bijdragen aan de inventarisatie van Nuffic via het contactformulier.
 
Door: Nationale Onderwijsgids