‘Extra aandacht voor studenten in entreeopleidingen’

Het kabinetsbesluit om de coronamaatregelen te verlengen tot tenminste 28 april heeft tot gevolg dat ook de mbo-scholen tot tenminste die datum in aangepaste vorm onderwijs aanbieden en examens afnemen. Frank van Hout, waarnemend voorzitter: “Het kabinetsbesluit geeft de mbo-scholen helderheid. En dat is belangrijk om ook de komende periode onderwijs te kunnen aanbieden.” Dit meldt de MBO Raad.

De scholen zijn voor onderwijsactiviteiten daar waar het kan overgestapt op afstandsleren en werken aan oplossingen om daar waar dat niet kan binnen de richtlijnen van het RIVM verantwoord les te geven of te examineren op locatie. Van Hout: “Daarbij houden we scherp in de gaten dat elke student zo goed mogelijk betrokken blijft. Dat geldt voor studenten op de hogere niveaus. Maar zeker ook voor de studenten in de entreeopleidingen die we extra aandacht willen geven om te zorgen dat ook zij het slot van dit studiejaar meemaken en we ze volgen jaar ook weer terugzien.”
 

Entreeopleiding

In de entreeopleiding zitten ongeveer 16.000 studenten (totaal aantal mbo-studenten is ongeveer 500.000). De entreeopleiding duurt (nominaal) één jaar en is voor iedereen vanaf zestien jaar zonder vmbo-diploma of een hoger opleidingsniveau. Met een entreediploma hebben jongeren een betere positie op de arbeidsmarkt en kunnen zij aan de slag in assisterende functies. Tegelijkertijd beschikken zij nog niet over een startkwalificatie; het entreediploma geeft ook de optie om later terug te keren naar een opleiding en verder te leren (leven lang ontwikkelen). 
 
Juist in deze tijd is het extra belangrijk om deze groep – vaak kwetsbare – jongeren goed in beeld te houden. Frank van Hout: “Alle deskundigen zijn het erover eens dat de coronacrisis een stevige invloed gaat hebben op de economie en dus op de arbeidsmarkt. We zien dat het in de huidige omstandigheden al lastig is om studenten stage te laten lopen. En dat veel bedrijven, dus ook leerbedrijven, in de overlevingsstand staan. Dat heeft natuurlijk invloed op de mogelijkheden om arbeidsmarktgericht op te leiden.” 
 
De huidige crisis heeft als risico dat juist de groep jongeren die meer begeleiding nodig hebben, door het stilvallen van de activiteiten op de scholen uit beeld verdwijnen. “Dat willen we voorkomen. Vandaar dat de scholen de aandacht niet alleen gaan richten op continuering van afstandsleren en examineren. Maar ook op deze groep kwetsbare jongeren.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids