Nederlands onderwijs in de ban van het coronavirus

Iedere vrijdag sluiten we de week af met een nieuwsoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag. Deze week was met name het coronavirus in het nieuws: veel kinderen zaten thuis door ziekmelding van leraren, het CVTE laat weten dat er op dit moment geen reden is om examens uit te stellen om corona en hogescholen en universiteiten zijn per direct gesloten wegens coronavirus.

Maandag: Ruim 10.000 Brabantse kinderen zitten vandaag thuis door ziekmelding leraren

Zeker tienduizend Brabantse schoolkinderen zitten thuis, doordat in de provincie veel leerkrachten zich ziek hebben gemeld. Omroep Brabant heeft een inventarisatie gemaakt van de gevolgen en komt tot dit aantal. Eerder werd al duidelijk dat in Eindhoven veel scholieren geen les krijgen.
 

Dinsdag: CvTE; op dit moment geen reden om examens uit te stellen om corona

Op dit moment is er geen aanleiding om afnames van onze toetsen of examens uit te stellen of om af te wijken van de vastgestelde afnameperiodes, laat het CvTE weten.
 

Woensdag: Vaker lager schooladvies voor kinderen uit arme gezinnen

Kinderen van laagopgeleide of arme ouders krijgen niet altijd dezelfde kansen als kinderen met hoogopgeleide of rijke ouders. Kinderen die laagopgeleide ouders hebben of kinderen die uit een arm gezin komen, krijgen namelijk vaker een schooladvies dat lager is dan wat uit de eindtoets naar voren komt.
 

Donderdag: Mbo’ers die al werken worden door werkgevers aan diploma geholpen

Werkgevers en andere partijen zijn van plan om jongeren uit het mbo die al (gaan) werken voordat ze hun diploma hebben, vaker alsnog aan dat papier te helpen. Dat blijkt uit een brief van onderwijsminister Ingrid van Engelshoven aan de Tweede Kamer. Ze gaat het probleem samen oppakken met onder meer MKB-NL, VNO-NCW en MBO Raad. Het bedrijfsleven wil intussen wel de garantie voor een vast bedrag aan subsidie voor een leertraject voor dergelijke werknemers, want nu is er nog een algemene pot die door de subsidieaanvragers moet worden gedeeld.
 

Vrijdag: Hogescholen en universiteiten per direct gesloten wegens coronavirus

Hogescholen en universiteiten sluiten per direct de deuren in de strijd tegen het coronavirus. Dit geldt voor zowel onderwijsactiviteiten als tentamens. Dat melden de Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten. Het besluit is genomen na overleg met de ministers van Onderwijs Arie Slob en Ingrid van Engelshoven.
 
Door: Nationale Onderwijsgids