Vaker lager schooladvies voor kinderen uit arme gezinnen

Kinderen van laagopgeleide of arme ouders krijgen niet altijd dezelfde kansen als kinderen met hoogopgeleide of rijke ouders. Kinderen die laagopgeleide ouders hebben of kinderen die uit een arm gezin komen, krijgen namelijk vaker een schooladvies dat lager is dan wat uit de eindtoets naar voren komt. Dit meldt RTL Nieuws. 

De onderzoekredactie van RTL nieuws gebruikte hiervoor gegevens van de Dienst Uitvoering Onderwijs. De databestanden met schooladviezen van alle basisscholen in Nederland van de afgelopen drie schooljaren werden geanalyseerd. Hieruit kwam naar voren dat schooladviezen van scholen vaak verschillen met de resultaten van de eindtoets. 
 
Meer dan een derde van de leerlingen krijgt een advies van de school dat lager is dan de score van de eindtoets. Opvallend is dat leerlingen van lager opgeleide ouders en ouders met weinig geld vaker een lager schooladvies krijgen dan naar voren komt op de eindtoets.
 
Door: Nationale Onderwijsgids