Normal_samenwerking_fusie_handen_schudden

Nu de huidige voorzitter van de MBO Raad, Ton Heerts, het burgemeesterschap van Apeldoorn heeft aanvaard, zoekt de MBO Raad een nieuwe voorzitter. Zij of hij is hèt gezicht van de sector en zet zich onder meer in om het mbo in Nederland te versterken en positioneren. Dit meldt de MBO Raad.

Onze mbo-scholen leveren elke dag met het opleiden van jongeren en volwassenen een belangrijke bijdrage aan het fundament onder onze economie en samenleving. De scholen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie zijn verenigd in de MBO Raad. 
 

Wat is de MBO Raad?

De brancheorganisatie stelt met belangenbehartiging, kennisdeling en dienstverlening de mbo-scholen zo goed mogelijk in staat om de drievoudige kwalificering optimaal te realiseren: op de arbeidsmarkt, in de samenleving (burgerschap) en als basis om een leven lang te ontwikkelen. De MBO Raad is voor de publiek bekostigde scholen ook de werkgeversorganisatie en onderhandelt met de werknemersorganisaties over de cao.
 
Interesse in deze functie? Klik hier.
 
Door: Nationale Onderwijsgids