Studenten Zuyd Hogeschool mogen zich direct inschrijven voor Sociale Hygiëne

Studenten van Zuyd Hogeschool die Facility Management volgen en het keuzevak Sociale Hygiëne hebben afgrond, hebben vanaf nu het recht om zich direct in te schrijven in het Register Sociale Hygiëne. Voorheen kon dit niet, maar nu hoeven de studenten niet meer een andere opleiding te volgen en een apart examen af te leggen. Het enige dat de studenten nu nog moeten doen is de benodigde kosten voor de opleiding betalen, aldus Zuyd Hogeschool.

De Landelijke Commissie Sociale Hygiëne (Lcsh) en Zuyd Hogeschool hebben een verdrag ondertekend, waarin staat dat studenten zich direct kunnen inschrijven. Dit is een unicum, want het is de eerste keer dat Lcsh een hbo-opleiding erkent. Nu kunnen de studenten dus automatisch worden toegelaten tot het register wanneer zij dat willen. 

De overeenkomst

De overeenkomst die geldt tussen Lcsh en Zuyd gaat per 28 februari 2024 in. De overeenkomst heeft een looptijd van een jaar en zal elk jaar geëvalueerd worden. Het verdrag is ondertekend door de voorzitter van Lcsh, Eric Jongepier en door Bas Vogelsangs, directeur van de opleiding Facility Management van Zuyd.

Reactie van de directeur en voorzitter

Jongepier geeft aan dat Zuyd Hogeschool sinds de start van Lcsh veel initiatief nam om een erkenning te krijgen voor de opleiding. Hij vindt het daarom ook zo mooi dat de twee partijen nu de eerste samenwerkingsovereenkomst kunnen ondertekenen. Volgens Vogelsangs is de overeenkomst een belangrijke stap. Deze overeenkomst gaat er namelijk voor zorgen dat onze studenten nog beter gekwalificeerd de arbeidsmarkt zullen toetreden. Het bespaart bovenal ook een hele hoop tijd, omdat er nu geen omweg meer nodig is, geeft Vogelsangs aan.

In september van dit jaar zal de eerste lichting studenten Facility Management gaan beginnen.

Door: Nationale Onderwijsgids/Parris Fokkema