Logo_bouwstenen_voor_sociaal_logo

Gemeenten en scholen helpen elkaar vooruit rond de informatieplicht Wet milieubeheer. Op basis van deze wet zijn ze verplicht vóór 1 juli 2019 aan te geven welke energiebesparingsmaatregelen ze hebben getroffen. Een hele klus, blijkt in de praktijk. Dit meldt Bouwstenen voor Sociaal. 

De gemeente Arnhem heeft inmiddels een pilot met het gemeentehuis en een sportaccommodatie afgerond en het Carmelcollege een pilot bij een school. Onderweg worden praktische tools ontwikkeld, waaronder een planning om op tijd klaar te zijn (vóór 1 juli 2019) en praktische overzichten voor de inventarisatie van de verplichte maatregelen. Er doet ook een omgevingsdienst en een bureau aan de pilot mee.
 
De kennis en ervaring die gemeenten en scholen met de informatieplicht opdoen worden gedeeld via de nieuwsbrief van Bouwstenen voor Sociaal en tijdens diverse bijeenkomsten waar het werkveld elkaar treft. Bouwstenen is een platform van gemeenten, scholen en (zorg)corporaties rond maatschappelijke voorzieningen en vastgoed. De VNG, PO-raad en VO-raad ondersteunen dit initiatief.    
 
De informatieplicht geldt voor organisaties die meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of meer dan 25.000 m3 gas per jaar gebruiken, zo’n beetje 10 keer het gebruik van een gemiddeld huishouden. Het gaat om heel veel gemeentelijke (buurt, sport en eigen kantoor) locaties en scholen, maar ook om multifunctionele accommodaties en integrale kindcentra waarbij de energierekening via een gemeente of school loopt. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids