Normal_huiswerk__begeleiding__uitleg__studenten__vo__mbo__hbo__docent

Veel scholen in het vo en mbo hebben een visie op loopbaanoriëntatie en –begeleiding (lob) en betrekken hun leerlingen/studenten bij de ontwikkeling van hun beleid. Bovendien wordt lob vrijwel altijd geëvalueerd. Dit blijkt uit de eerste monitor die het Expertisepunt LOB heeft laten uitvoeren. Dit melden de MBO Raad en het Expertisepunt LOB.

Een aandachtspunt is het draagvlak van de visie op lob binnen de school/opleiding en het belang om lob te verankeren in het gehele curriculum. Ook is er ruimte voor verbetering bij de samenwerking tussen vo- en mbo-scholen op de doorlopende lob-leerlijn. De VO-raad en MBO Raad gaan in een later stadium bepalen welke acties aan de hand van de bevindingen uit de monitor nodig zijn.
 
Op 1 juli 2017 is het Expertisepunt LOB gestart. Het ondersteunt middelbare scholen en mbo-instellingen bij het verbeteren van de loopbaanoriëntatie en -begeleiding van leerlingen en studenten. Het project is een initiatief van de VO-raad en MBO Raad en krijgt financiering van het ministerie van onderwijs. Het project loopt van 1 juli 2017 tot en met 31 december 2019. In het Expertisepunt LOB VO-MBO wordt op een laagdrempelige manier de beschikbare expertise op het gebied van lob samengebracht. Het expertisepunt krijgt niet alleen een landelijke functie, maar faciliteert ook de samenwerking en professionalisering in de regio. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids