Normal_geld__pennen__contract__afspraak

Vorige week is er overleg geweest over een nieuwe cao voor het mbo. De betrokken partijen, waaronder de MBO Raad en de Algemene Onderwijsbond (AOb), hebben tijdens dit overleg “de mogelijke contouren voor een onderhandelaarsakkoord met elkaar verkend”. Dit meldt de MBO Raad.

De huidige cao mbo loopt tot 1 oktober 2018. De partijen verwachten dat er concrete afspraken worden gemaakt in het onderhandelaarsakkoord over werkdruk, startende docenten, wendbaarheid van de mbo-organisaties en –werknemers, aanpassing van de ketenbepaling ten behoeve van instructeurs in verband met nieuwe bekwaamheidseisen, loon en looptijd.
 
De partijen hebben afgesproken na de zomervakantie verder te praten over de nieuwe cao mbo. Ze streven ernaar een nieuwe cao per 1 oktober 2018 te laten ingaan.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids