'Door mannentekort in kinderopvang stoeien kinderen te weinig'

Volgens Ruben Fukkink, bijzonder hoogleraar kinderopvang aan de Universiteit van Amsterdam, ligt het probleem van het mannentekort in de kinderopvang bij ouders. Volgens hem moeten ze anders denken en mannen accepteren in de kinderopvang. Dat meldt VeiligheidNL.

VeiligheidNL ziet dat deze houding van ouders ook ten koste gaat van risicovol spelen. Terwijl we uit onderzoek juist weten dat veel ouders hun kind vaker risicovol willen laten spelen. Dit geldt ook voor in de opvang. Het is daarom heel belangrijk dat ouders anders gaan denken: mannen horen ook bij de kinderopvang. Kinderen moeten lekker kunnen stoeien, hoog klimmen, hard rennen en flink botsen.

Risicovol spel 

Ondanks dat ouders positief staan tegenover risicovol spelen, vinden ze het ook lastig. Dat komt doordat de heersende gedachte is dat je kinderen moet beschermen tegen risico’s. Maar juist door risico’s te nemen, leren kinderen om veilig te spelen. De mogelijkheden voor meer risicovol spel zullen vergroot worden wanneer er ook meer mannen op de werkvloer komen. Want ook voor risicovol spelen is er een juiste afspiegeling nodig van de maatschappij.

Door risicovol spelen leren kinderen risico’s inschatten en ontwikkelen ze vaardigheden om de juiste afwegingen te maken wanneer een risicovolle situatie zich opnieuw voordoet. Daarnaast wordt een kind zelfbewuster, onafhankelijker en gezonder, zowel mentaal als fysiek. Kinderen die niet of nauwelijks risicovol spelen, hebben een grotere kans op psychische problemen, zoals angststoornissen en emotionele instabiliteit.

Door: Nationale Onderwijsgids