Utrecht verklaart basisschoolaanmeldingen van kinderen jonger dan drie ongeldig

Utrechtse ouders die hun kind al hadden aangemeld op een basisschool, moeten dit opnieuw doen. De gemeente Utrecht heeft aanmeldingen op basisscholen die werden gedaan vóór het derde levensjaar van het betreffende kind, ongeldig verklaard. Dit meldt NRC.

In juni bleek uit onderzoek naar het aanmeldbeleid van Utrechtse basisscholen dat de procedure van aanmelding en inschrijving niet helder genoeg wordt gecommuniceerd. Een aantal scholen werkt met vooraanmeldingen die automatisch leiden tot toelating. Kinderen hebben daardoor niet dezelfde kansen om toegelaten te worden wanneer hun ouders hen bij het wettelijke tijdstip van drie jaar inschrijven. Daarnaast komt het gebruik van wachtlijsten in de praktijk voor.
 
Onderwijswethouder Anke Klein (D66) schreef daarom in een brief aan de gemeenteraad: “Wij hebben per brief aan de schoolbesturen laten weten dat de wetgeving rond de aanmelding en toelating per direct gevolgd moeten worden. Dit geldt ook voor de kinderen jonger dan drie jaar die al eerder op een wachtlijst zijn geplaatst.”
 
In oktober wordt een plan van aanpak met daarbij horende vervolgstappen gepresenteerd in samenwerking met schoolbesturen, scholen en ouders. Doel is heldere afspraken over aanmelding en toelating, en de effecten van een postcodebeleid en broertje/zusje regelingen worden in beeld gebracht. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids