GGD’en niet in staat tot meer contactonderzoek wanneer scholen weer openen

Uit onderzoek van de NOS blijkt dat GGD’en in Nederland niet in staat zijn om meer bron- en contactonderzoek te doen wanneer de scholen en kinderdagverblijven op 11 mei weer opengaan. De GGD’en geven aan dat het onduidelijk is wat ze precies moeten doen, omdat er geen landelijk plan is voor bron- en contactonderzoek is. Dit meldt de NOS.

De meeste GGD’en werken momenteel aan plannen om hun capaciteit voor bron- en contactonderzoek te vergroten. Deze plannen zijn echter nog niet concreet. De GGD’en zijn voor de invulling van de plannen namelijk afhankelijk van landelijke instructies.
 
Op dit moment voeren de meeste GGD’en passief contactonderzoek uit. Dat houdt in dat mensen die positief getest worden een standaardbrief meekrijgen. Deze moeten ze vervolgens zelf aan hun contacten geven. Ook kunnen ze contacten een link geven naar de brief op de website van het RIVM. Christian Hoebe, arts infectieziektenbestrijding bij GGD Zuid-Limburg, geeft aan dat het effectiever is wanneer de GGD het onderzoek zelf actief doet in plaats van het aan andere mensen over te laten. 
 
Het Outbreak Management Team (OMT) stelt dat extra capaciteit voor meer bron- en contactonderzoek een harde voorwaarde is voor de versoepeling van de corona-maatregelen. In het advies van 20 april, waarin  heropening van scholen en de kinderopvang goedgekeurd werd, werd deze voorwaarde ook duidelijk vermeld.
 
GGD'en hopen daarom dat er volgende week meer duidelijkheid komt over de landelijke richtlijnen.  Ze geven aan dat ze snel extra capaciteit kunnen opbouwen wanneer het landelijke plan er is. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids