Gemeente Rotterdam opent meldpunt kwetsbare kinderen

De gemeente Rotterdam start na het Paasweekend met een meldpunt kwetsbare kinderen. Professionals in de zorg en het onderwijs kunnen contact opnemen met dit meldpunt als ze zich zorgen maken om een kind. Deze extra oren en ogen zijn ontzettend belangrijk om ervoor te zorgen dat kwetsbare kinderen het onderwijs waar ze recht op hebben en de juiste hulp en ondersteuning krijgen. Daarnaast start de gemeente vanaf volgende week met deurbezoeken door leerplichtambtenaren bij kinderen of ouders die onbereikbaar zijn voor scholen en kinderopvang. Dit meldt gemeente Rotterdam.

Het meldpunt is aanvullend op de maatregelen die de gemeente al eerder heeft genomen. Vanaf de eerste week dat de scholen en kinderopvang zijn gesloten vroeg de gemeente hen alert te zijn op kwetsbare kinderen en sinds vorige week vindt hiervan ook een inventarisatie plaats. De gemeente doet deze inventarisatie bij de kinderopvang, het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. 
 

Inventarisatie kwetsbare leerlingen

Voor de inventarisatie heeft een groot deel van de scholen en kinderopvang al informatie geleverd. Gekeken wordt naar kinderen die extra begeleiding nodig hebben (categorie 1) of in een onveilige thuissituatie zitten (categorie 2). Daarnaast inventariseert de gemeente hoeveel kinderen onbereikbaar zijn voor school of kinderopvang (categorie 3) Uit gesprekken met de scholen en de kinderopvang blijkt dat het bij de laatste categorie vooralsnog gaat om tientallen leerlingen op een totaal van ongeveer 90.000 (primair en voortgezet onderwijs).
 
Exacte cijfers over de drie categorieën volgen in de loop van volgende week. De gemeente maakt voortaan wekelijks een inventarisatie. Op basis van de uitkomsten kijkt de gemeente in overleg met de schoolbesturen en de hulpverlening welke hulp of ondersteuning elk kind nodig heeft. Dat kan bijvoorbeeld extra ondersteuning zijn, zoals advies door school over thuisleren of een gesprek met een orthopedagoog of hulpverlener. 
 

Onbereikbaar: deurbezoek

Als een school nu geen contact krijgt met zijn of haar leerling dan probeert schoolmaatschappelijk werk eerst contact te krijgen. Lukt dat niet, dan volgt een deurbezoek. Het Stedelijk Team Jongerenwerk JOZ deed dit de afgelopen twee weken al. Vanaf volgende week starten ook zo’n vijftien leerplichtambtenaren met deurbezoeken. Lukt het na twee deurbezoeken nog niet om contact te krijgen met het kind of gezin dan zoekt de gemeente, in overleg met school, contact met Jeugdzorg, Veilig Thuis of de politie.
 

Openingstijden meldpunt

Het meldpunt is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur via 14010 en meldpuntkwetsbarekinderenmo@rotterdam.nl. In de avond en in het weekend kunnen professionals bellen met Veilig Thuis of de politie.
 
Door: Nationale Onderwijsgids