Normal_jeugdzorg__kind__peuter__kleuter

De afgelopen jaren is het aantal arme mensen in ons land afgenomen. In 2013 leefden ruim 1,2 miljoen mensen in armoede (7,6 procent), in 2017 waren het er bijna 939.000. Dat was 5,7 procent van de bevolking. Dat blijkt uit cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). De cijfers over 2017 zijn de meest recente cijfers die er over armoede beschikbaar zijn.

Bij het definiëren van het begrip armoede gebruikt het SCP het zogeheten niet-veel-maar-toereikendbudget (nvmt). Mensen die daaronder zitten leven in armoede. Het budget bedraagt voor een alleenstaande per maand 1135 euro. Voor een stel zonder kinderen is dat 1555 euro en voor stellen met één kind 1850 euro. In dat budget zijn de basisbehoeften - voeding, kleding en wonen - aangevuld met een minimum bedrag voor ontspanning en sociale participatie.

Kinderen tot 12 jaar lopen een bovengemiddeld groot risico op armoede, stelt het SCP. Volgens het planbureau leefden in 2017 ruim 272.000 kinderen in armoede, 8,1 procent van alle kinderen toen. Kinderen in een eenoudergezin met uitsluitend minderjarige kinderen en een moeder aan het hoofd waren relatief vaker arm. Dit komt doordat alleenstaande moeders relatief vaak afhankelijk zijn van een uitkering, aldus het SCP.

In Rotterdam woonden in 2017 relatief de meeste armen, gevolgd door Amsterdam en Den Haag.

Door: ANP