Normal_prik_injectie_vaccinatie_naald_inenten

Vandaag komt de vaccinatiealliantie van staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid voor het eerst bij elkaar om te praten over het verhogen van de vaccinatiegraad in Nederland. Het onderwerp van gesprek op deze dinsdag is het verlagen van het infectierisico. Dit meldt Skipr.

In november 2018 maakte Blokhuis bekend te starten met een alliantie waarin alle betrokken partijen (waaronder ouders, artsen, verpleegkundigen en deskundigen) hun krachten bundelen om het belang van vaccinaties op allerlei manieren duidelijker en zichtbaarder te maken. 
 
Huisartsen hebben alvast te kennen gegeven dat binnen de alliantie een grote rol ligt weggelegd voor de jeugdgezondheidszorg. Logisch, want jeugdartsen en -verpleegkundigen zijn veelal de eersten die met ouders en kinderen in gesprek gaan over vaccineren. De belangrijkste taak nu is om de voorlichting aan ouders én kinderen te verbeteren om het toenemende aantal twijfelgevallen tegen te gaan.
 
Er is een groeiende groep ouders die ervoor kiest hun kinderen niet te laten vaccineren. Hierdoor gaan er naar verhouding meer kinderen naar de kinderopvang die niet ingeënt zijn, waardoor de kans op besmetting groter wordt.
 
Door: Nationale Onderwijsgids