Normal_vader_vaderschapsverlof_baby

Vaders krijgen recht op minimaal tien dagen kraamverlof als hun partner is bevallen. Werkgevers zullen over die periode minstens het loon moeten betalen dat wordt uitgekeerd bij ziekte.

Onderhandelaars van de lidstaten en het Europees Parlement hebben daarover een akkoord bereikt. Verantwoordelijk EU-commissaris Marianne Thyssen sprak van "een goede dag voor sociaal Europa, vooral voor families’’.
 
Het parlement had ingezet op doorbetaling van 80 procent van het loon. De lidstaten wilden dat elk land zelf de hoogte van de uitkering zou bepalen. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) stemde afgelopen zomer tegen de tien dagen verlof. In Nederland is dit jaar het volledig betaald partnerverlof verhoogd van twee naar vijf dagen.
 
Europees is verder afgesproken dat van het bestaande recht op vier maanden ouderschapsverlof de ouders de helft niet mogen overdragen. Dat moet leiden tot een betere verdeling van de zorgtaken. De hoogte van de uitkering over die periode wordt bepaald door de lidstaten. Daarnaast krijgen werknemers recht op vijf dagen zorgverlof per jaar en op flexibele werktijden.
 
Door: ANP