Logo_logo_open_universiteit_rechts.5f4b82142811

Wim Lambrechts, onderzoekers bij de faculteit Managementwetenschappen van de Open Universiteit is betrokken bij twee grote Europese studies naar duurzaamheid. Beide studies zijn geïnitieerd door de Europese Commissie. Dit meldt de Open Universiteit.

Tot op heden is er geen onderzoek gedaan naar de integratie van Education for Environmental Sustainability (EES) in de verschillende onderwijsstelsels in de EU, en de uitdagingen en kansen die daarmee gepaard gaan. Daarom heeft de Europese Commissie (DG EAC) de grootschalige studie 'National and institutional policies and approaches to education for environmental sustainability (EES)' opgezet.

Doel van de studie is om het beleid en de benaderingen van EES in de verschillende lidstaten op nationaal en institutioneel niveau in kaart te brengen. Wim Lambrechts werd binnen het project aangesteld als expert voor de uitvoering van de landelijke mapping in België en de pan-Europese case study rondom EES.

Ondersteuning van Europees beleid

De resultaten van de studie zullen beleidsmaatregelen van de Europese Commissie ondersteunen, met als doel om duurzaamheid in de Europese onderwijsruimte te bevorderen. Wim werd als expert bij deze studie betrokken vanwege zijn bijdrage aan het internationale onderzoeksdomein van duurzaam (hoger) onderwijs en individuele duurzaamheidscompetenties.

Europees competentieraamwerk voor duurzaamheid

Onlangs droeg Wim Lambrechts ook bij aan de ontwikkeling van een Europees competentieraamwerk voor duurzaamheid. Opdrachtgever van dit 'European Competence Framework for Sustainability' is het Joint Research Centre, de wetenschaps- en kennisdienst van de Europese Commissie die onderzoek verricht ten behoeve van onafhankelijk wetenschappelijk advies en ter ondersteuning van het EU-beleid.

Door: Nationale Onderwijsgids