Normal_leidster__kinderopvang__kov__opvang__kinderen

Afgelopen maart schreef minister Slob aan de Tweede Kamer dat hij wil doorvoeren dat een pedagogisch medewerker onder voorwaarden zonder diploma ingezet mag worden op een groep met voorschoolse educatie. Hiervoor is een Wijzigingsbesluit nodig. Het concept hiervan is nu beschikbaar voor internetconsultatie.

Sinds 1 januari moet een pedagogisch medewerker die voorschoolse educatie geeft daarvoor gekwalificeerd zijn, volgens het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. Medewerkers moeten hiervoor een scholing van minimaal 12 dagdelen gevolgd hebben. Maar, zo schreef Slob, in de praktijk blijkt er daardoor “een ongewenste vraag naar sterk gecomprimeerde opleidingen (crash courses) zonder praktijkcomponent, zodat pedagogisch medewerkers snel formatief kunnen worden ingezet in de ve.” 
 
Slob wil daarom het Besluit wijzigen zodat een pedagogisch medewerker onder voorwaarden zonder diploma ingezet mag worden op een groep met voorschoolse educatie. Deze voorwaarden zijn dat de pm’er een opleiding voor voorschoolse educatie volgt en dat er een andere medewerker met diploma aanwezig is. De ongekwalificeerde pedagogisch medewerker moet wel binnen een jaar een opleiding voor voorschoolse educatie afronden.
 
Hiervoor is sinds eind augustus een internetconsultatie geopend, waarin de volgende twee vragen worden gesteld: Wat vindt u van dit voorstel? Borgen de voorgestelde voorwaarden aan de uitzonderingstermijn van maximaal twee jaar voldoende de kwaliteit van ve? Er kan nog tot en met 25 september gereageerd worden op het wijzigingsbesluit.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids