Internetconsultatie eenmalige extra verhoging kinderopvangtoeslag 2023

Als gevolg van de historisch hoge inflatie in 2022 lopen de kosten voor kinderopvangorganisaties op. Dit komt met name door hogere loonkosten en stijgingen van de overige kosten. Hierdoor stijgen ook de kosten van kinderopvang voor ouders. Het kabinet heeft daarom besloten om de maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag voor 2023 eenmalig extra te verhogen. Om deze verhoging te kunnen realiseren bereidt minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het Spoedbesluit kinderopvangtoeslag 2023 voor, dat nu online is gepubliceerd ter consultatie. Dit meldt Rijksoverheid. 

De maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag worden elk jaar geïndexeerd op basis van de geraamde loon- en prijsontwikkeling. Dat gebeurt op basis van de ramingen in het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) in maart.

In de loop van 2022 bleek dat de inflatie vele malen hoger was dan in het CEP werd verwacht. Dit is conform de reguliere systematiek niet meegenomen in de bepaling van de maximum uurprijs. Vanwege de uitzonderlijk hoge inflatie heeft kabinet besloten om de maximum uurprijzen voor 2023 eenmalig buiten de reguliere systematiek (extra) te verhogen.

Spoedbesluit

In het Spoedbesluit worden de maximum uurprijzen geïndexeerd volgens de geraamde prijsontwikkeling over 2022 uit de meest recente cijfers van het CPB. Bovendien wordt de correctie voor de inflatie over 2023, die normaal gesproken in 2024 zou plaatsvinden, deels naar voren gehaald. Dat betekent dat de maximum uurprijzen in totaal met 1,74 procent extra worden geïndexeerd. Voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang stijgen de maximum uurprijzen in totaal met 7,32 procent (deze worden 9,12 euro en 7,85 euro) en de maximum uurprijs voor de gastouderopvang met 5,06 procent (deze wordt 6,85 euro).

Terugwerkende kracht

Vooruitlopend op de besluitvorming betaalt de dienst Toeslagen ouders vanaf 20 februari uit op basis van de nieuwe maximum uurprijzen. Dat gebeurt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023.
Wie wil meedenken over deze onderwerpen kan tot en met 16 februari 2023 reageren op dit voorstel.

Door: Nationale Onderwijsgids