Normal_pro-church-media-2dte3epfnd8-unsplash__1_

Met het Besluit kinderopvangtoeslag 2024 past minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de maximum uurprijzen en toetsingsinkomens voor de kinderopvangtoeslag voor 2024 aan. Op die manier beweegt de kinderopvangtoeslag mee met het gemiddelde prijspeil in de economie en blijft kinderopvang toegankelijk en betaalbaar voor werkende ouders. Het Besluit is op 21 februari februari online gepubliceerd ter consultatie. Dit meldt Rijksoverheid. 

De maximum uurprijzen en de toetsingsinkomens voor de kinderopvangtoeslag worden elk jaar geïndexeerd op basis van de geraamde loon- en prijsontwikkeling. Dat gebeurt op basis van de ramingen in het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) in maart.

Bedragen

Omdat de cijfers uit het CEP nog niet bekend waren bij publicatie van dit bericht, zijn de bedragen in het concept besluit nog opengelaten. In het definitieve besluit worden die bedragen ingevuld met de actuele cijfers uit het CEP. Het definitieve besluit moet in oktober worden gepubliceerd, zodat de dienst Toeslagen voldoende tijd heeft om de wijzigingen door te voeren in de systemen. Daarom kan het besluit niet later ter consultatie worden voorgelegd.

Wie wil meedenken over deze onderwerpen kan tot en met 20 maart reageren op internetconsultatie.nl.

Door: Nationale Onderwijsgids