Normal_klas__leerling__knutselen__tekenen__kinderen__po__ko__so

Bij kinderen die in hun klas behoren tot de kwart jongsten wordt vaker ten onrechte de diagnose ADHD gegeven dan bij de oudere kinderen in een klas. Britse en Finse onderzoekers kwamen tot deze bevinding. In die jongste groep wordt zo’n diagnose bij jongens 26 procent vaker gegeven en bij meisjes 31 procent. Dat meldt Vakblad Vroeg.

Het onderzoek is uitgevoerd aan de universiteiten van Nottingham en Turku. Van alle Finse kinderen met ADHD die in de periode 1991-2004 zijn geboren is de geboortemaand vergeleken. Volgens het zogeheten ‘geboortemaandeffect’ worden talenten van oudere kinderen sterker ontwikkeld dan de talenten van de jongsten in een klas als er niet wordt gekeken naar het leeftijdsvoordeel. Oudere kinderen zijn vaak al groter, sterker en rijper dan hun jongste klasgenootjes.

Ander onderzoek heeft eerder al eens uitgewezen dat jongere kinderen uit één klas later 5 tot 15 procent minder vaak een universitaire studie volgen en 5 procent minder salaris krijgen dan de oudere kinderen. Ook blijken oudsten een paar tienden beter te scoren op examens. Onderzoek heeft daarnaast als eens aangetoond dat relatief veel jonge kinderen vaker worden gediagnosticeerd met ADHD in landen waar die diagnose vaak wordt gesteld. Het nieuwe Britse en Finse onderzoek laat eenzelfde beeld zien, maar daarbij geldt dat er in Finland relatief weinig kinderen zijn die de diagnose ADHD krijgen.

Ouders, leraren en psychologen wordt daarom door de onderzoekers opgeroepen om te kijken naar het geboortemaandeffect wanneer er wordt gesteld dat hun kind ADHD heeft. Er kan dan worden bekeken in hoeverre die diagnose juist is. Ook kan de stoornis bij ouderen kinderen over het hoofd worden gezien.
Met kinderen die zijn blijven zitten of nog doorkleuteren is in het onderzoek echter geen rekening gehouden. Een kleuter die in december geboren is en nog doorkleutert wordt op die manier beschouwd als jongste kleuter, terwijl hij eigenlijk tot de oudste groep behoort. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids