Normal_vluchteling__asielzoeker__asielzoekerscentrum__azc__vluchtelingkind__syrie

Sinds 2012 stijgt ieder jaar het aantal minderjarige kinderen in bijstandsgezinnen. Vorig jaar woonden 230.000 kinderen in een gezin op bijstandsniveau. Er zijn vooral meer kinderen uit Syrië en Eritrea in bijstandsgezinnen. Dit meldt ANP.

Ook de duur van de afhankelijkheid van de bijstandsuitkering groeit, heeft het CBS berekend. Het aantal minderjarige kinderen in gezinnen die drie jaar of langer een bijstandsuitkering ontvangen, nam in 2016 toe met 4400 tot ruim 114.000 kinderen. Dat is de helft van alle kinderen in bijstandsgezinnen.
 
Ruim twee derde van alle kinderen in bijstandsgezinnen had in 2016 een migratieachtergrond. De stijging in 2016 kwam vooral door instroom van vluchtelingen uit Syrië en Eritrea in de bijstand. Het aantal bijstandskinderen uit Somalië of Afghanistan was wat lager dan in 2015.
 
In mei werd bekend dat Nederland opnieuw gezakt is op de internationale ranglijst voor kinderrechten. Vorig jaar verloor Nederland al haar plek in de top tien (van plaats 2 zakte Nederland naar plaats 13) omdat door de invoering van de decentralisatie minder kinderen toegang hebben tot jeugdzorg en een groot aantal kinderen in armoede leeft. Voormalig Kinderombudsman Marc Dullaert ziet het als een belangrijke taak van het nieuwe kabinet om te voorkomen dat armoede van generatie op generatie overgaat.
 
Ongeveer 2,5 miljoen mensen in Nederland zijn laaggeletterd. Veel van hen zijn langdurig arm, hebben problemen met hun gezondheid en zijn minder maatschappelijk en politiek betrokken. Ook krijgen kinderen van laagopgeleide ouders krijgen een lager schooladvies. En hoewel werk nog steeds een belangrijke inkomensbron is, blijkt dat het hebben van betaald werk geen garantie is om niet in armoede terecht te komen of er juist uit te komen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids