Normal_kov__opvang__kinderen__knutselen

Rotterdam zet zich in voor de werving en behoud van leraren, in de vorm van onder meer een welkomstpremie en de Rotterdamse Lerarenbeurs. Deze beurs staat open voor alle leraren op Rotterdamse scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Ook pedagogisch medewerkers in de Rotterdamse voor- en vroegschoolse educatie (VVE) kunnen de beurs aanvragen. Dat meldt de gemeente Rotterdam.

Wethouder Hugo de Jonge van Onderwijs: “Nergens is de opdracht voor het onderwijs zo groot en is de meerwaarde die je als leraar kunt leveren zo immens als in Rotterdam. De onderwijsresultaten stijgen jaar na jaar, maar het kan en moet beter.’’ Rotterdam investeert de komende jaren jaarlijks 3 miljoen euro.

De welkomstpremie is een eenmalige premie van 5.000 euro voor leraren die vanaf komend schooljaar in Rotterdam komen werken en aan wie we een groot tekort hebben. In het basisonderwijs zijn dat leraren met een academische opleiding. In het voortgezet onderwijs gaat het om bevoegde leraren in tekortvakken zoals wiskunde en scheikunde.

De Rotterdamse Leraren CAO behelst meer dan een welkomstpremie. Voor leraren die zich verder willen ontwikkelen, is er een speciale Rotterdamse Lerarenbeurs. Deze beurs is bedoeld om een opleiding of cursus te kunnen volgen, of bijvoorbeeld voor een stage of persoonlijke coaching.

Alle 12.000 professionals die in de VVE, het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs voor de klas staan krijgen daarnaast een gratis Rotterdampas. Hiermee willen de gemeente en schoolbesturen hen uitnodigen om meer van de stad te ontdekken.

Speciaal voor de dertig meest ambitieuze leraren start in september de Erasmus Excellentie Leergang. Deze leergang is bedoeld voor leraren die graag uitgedaagd willen worden en meer diepgang willen aanbrengen in hun kennis over het onderwijs en de dynamiek van de grote stad. De leergang heeft het niveau van een masterstudie, maar is korter.

De Rotterdamse Leraren CAO maakt deel uit van het onderwijsprogramma ‘Leren Loont!’ Hierin werken Rotterdamse scholen en de gemeente samen aan hogere onderwijsresultaten, minder schooluitval en een betere aansluiting op de arbeidsmarkt. Met dit beleid uit ‘Leren Loont!’ is een totale investering gemoeid van ruim 100 miljoen euro per jaar.

© Nationale Onderwijsgids