Logo_timpaan_kinderopvang_logo

De rechter heeft Timpaan Kindercentra in Friesland failliet verklaard. Anders dan veelal gebruikelijk bij een faillissement volgt echter geen periode van grote onzekerheid voor medewerkers en ouders van kinderen op de opvang. Timpaan heeft met toestemming van de rechter in het geheim een doorstart van de verliesgevende opvang voorbereidt. Vijftien Friese vestigingen worden overgenomen door Kinderopvang Kinderwoud. De 23 Groningse locaties gaan verder onder de vlag van de Drentse organisatie KaKa Kinderopvang. Dit meldt Friesch Dagblad en Dagblad van het Noorden.

Met toestemming van de rechter koos de overkoepelende Timpaan Groep voor een zogenoemd pre-pack faillissement. Zo kon het bestuur het verliesgevende onderdeel van de organisatie afstoten zonder onrust teweeg te brengen. Bij het bekend maken van het faillissement kon namelijk vrijwel direct duidelijkheid worden geboden over de toekomst van de betrokken kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. De locaties gaan op in twee andere kinderopvangorganisaties maar de ongeveer 2000 kinderen en hun ouders zullen weinig merken van de overnames. Ook het overgrote deel van de medewerkers, 89 procent, zal zijn baan blijven houden.

Timpaan Kindercentra heeft ongeveer 40 vestigingen voor kinderopvang en peuterspeelzalen verspreidt over Friesland en Groningen. Ook een groot aantal gastouders is verbonden aan Timpaan. Wat de gevolgen van het faillissement voor de gastouders zijn, is nog niet duidelijk. DeTimpaan Groep bestaat verder nog uit Timpaan Welzijn en Timpaan Onderwijs. Deze twee onderdelen vallen buiten het faillisssement.

© Nationale Onderwijsgids