Normal_lodewijk_asscher__2_

Kinderopvangcentra die gebruik maken van camerabeveiliging moeten ook zorgen dat de cameraverbindingen adequaat zijn beveiligd. Dit zegt minister Asscher van Sociale Zaken op Kamervragen van Kamerlid Siderius. Asscher zegt dat het zo veel mogelijk voorkomen moet worden dat camerabeelden van groepen in de kinderopvang door mensen over de hele wereld bekeken kunnen worden vanwege het gebruik van onbeveiligde camera's. 

Siderius vraagt zich onder meer af of het inzetten van camera's binnen de kinderopvang een juiste en beoogde uitvoering van het vier-ogen-principe is binnen de kinderopvang. Asscher zegt dat het aan kinderopvanginstellingen zelf is om invulling te geven aan de wijze waarop het principe wordt geïmplementeerd in hun dagelijkse werk. Dit kan bijvoorbeeld door groepen met elkaar te verbinden, het plaatsen van spiegels en glazen wanden of door camera's te plaatsen.

Het gebruik van camera's in de opvang kan de privacy van de kinderen en ouders in het geding brengen. Asscher benadrukt dat de privacy van kinderen in de opvang zeer belangrijk is. “Niet voor niets moeten houders van een kindercentrum in de dagopvang de oudercommissie om advies vragen over de invulling van het vierogenprincipe en ouders informeren over de wijze waarop dit gebeurt. Een houder kan gebruik maken van videoverbindingen om te voldoen aan het vierogenprincipe. Het is vervolgens de verantwoordelijkheid van de houder om te zorgen dat deze beelden niet worden gezien door mensen voor wie die beelden niet bedoeld zijn”, zegt Asscher.

Verder legt de minister uit dat de Brancheorganisatie Kinderopvang de opvangcentra al informeert hoe zij hun verbindingen kunnen beveiligen en rekent erop dat de betreffende kinderopvanginstellingen hier werk van maken. "Ik acht het daarom verder niet nodig om maatregelen te nemen", aldus Asscher.

© Nationale Onderwijsgids