Normal_kinderopvang_peuter_kleuter_meisje_speelgoed_spelen

Morgen presenteren de PO-Raad, de Maatschappelijke Ondernemers Groep en Brancheorganisatie Kinderopvang het actieplan 'Geef kinderen de ruimte'. Hiermee willen ze de doorgaande leerlijn van kinderen van nul tot twaalf jaar beter laten verlopen. Met het actieplan roepen ze de overheid op tegenstrijdige of overbodige wet- en regelgeving te schrappen en het toezicht op onderwijs en kinderopvang beter op elkaar af te stemmen. Dit meldt Brancheorganisatie Kinderopvang. 

Volgens de Brancheorganisatie hebben onderwijs, kinderopvang, welzijn en gemeenten een gezamenlijke verantwoordelijkheid om kinderen een goede start in het leven te bieden. De organisaties willen voorkomen dat leerlingen binnenkomen in groep 1 met een achterstand. Ook willen ze dat het voor ouders makkelijker wordt om opvoeding en werk te combineren. Bij de presentatie zullen ruim negentig schoolbestuurders, kinderopvanginstellingen en wethouders hun steun uitspreken voor het actieplan.

Naast het actieplan, is de Brancheorganisatie ook veel bezig met gemeentelijke leges. Dit zijn de kosten die de gemeente in rekening brengen bij het inschrijven van nieuwe gastouders in het landelijke register kinderopvang. De leges zijn een forse financiële drempel voor veel ondernemers. De soms hoge bedragen remmen het ondernemerschap in de sector en bedreigen de financiële continuïteit van veel ondernemingen. Daarmee is het inschrijfgeld ook een rem op het aanbod van kinderopvang voor ouders. Het aantal gemeentes met leges neemt elk jaar toe en veel gemeenten verhogen ze jaarlijks. De tarieven zouden per gemeente ook veel verschillen. De SP heeft in een motie aan het kabinet gevraagd om in overleg met sector en gemeenten een maximumtarief vast te stellen. Deze motie is verworpen.

© Nationale Onderwijsgids