Normal_hs_leiden_mediator

Vanaf 1 juli 2014 moet een houder van een gastouderbureau naast een afschrift van de VOG van de gastouder, ook de VOG’s van de huisgenoten van de gastouder en van de vrijwilliger of stagiair bij de gastouder, in de administratie opnemen.

De ministeriële wijziging hiervoor is op 1 april 2014 in de Staatscourant gepubliceerd.
 
Aanleiding voor deze wijziging is het onderzoek naar de eerste ervaringen met het systeem van continue screening in de kinderopvang dat in het najaar van 2013 is uitgevoerd.Uit dit onderzoek bleek onder andere dat huisgenoten niet altijd in het bezit zijn van de vereiste VOG ook al geldt die verplichting al sinds 1 januari 2010.
 
Om de controle op de VOG’s van de huisgenoten te borgen, is besloten de bewaarplicht van VOG’s met ingang van 1 juli 2014 uit te breiden tot huisgenoten van de gastouder en tot stagiaires en vrijwilligers die bij de gastouder actief zijn.
 
In april 2014 worden alle houders per brief geïnformeerd over de maatregel.
 
© Nationale Onderwijsgids