Normal_thuiszorg__ouderenzorg

Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is het aantal zorgmedewerkers met een vals diploma of certificaat in het afgelopen jaar verdubbeld ten opzichte van andere jaren. Ook neemt het aantal actieve zorgverleners met een valse Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) toe. Dit meldt IGJ. 

Afgelopen jaar kreeg de IGJ 95 meldingen over zorgverleners met een vals diploma of certificaat. Daarnaast kwamen er elf meldingen binnen over zorgverleners met een valse VOG. De inspectie roept werkgevers in de zorg en jeugdhulp op om diploma’s en VOG’s van sollicitanten en werknemers goed te controleren en valse papieren te melden aan het Openbaar Ministerie (OM) en de inspectie.

In een brief over diplomafraude en VOG-fraude wijst de inspectie werkgevers in de zorg en de jeugdhulp op hun verantwoordelijkheid.

Het probleem speelt vooral in de gehandicaptenzorg, in de geestelijke gezondheidszorg, in verpleeghuizen, de wijkverpleging en in de jeugdzorg. Onbekend is of de aantallen de werkelijkheid weergeven of slechts het topje van de ijsberg. Daarom de oproep aan zorgaanbieders alle gevallen te melden.

Screenen is wettelijke verplichting

Volgens de wet moeten werkgevers controleren of hun werknemers in de zorg en de jeugdhulp geschikt zijn voor het werk dat zij doen. En daarvoor de juiste papieren hebben. Dat heet de ‘vergewisplicht’.
Door de krapte op de arbeidsmarkt werven veel werkgevers in de zorg personeel via bemiddelingsbureaus of uitzendbureaus. Vaak met afspraken met die bureaus over de controle van cv’s, diploma’s en VOG’s van sollicitanten en zzp’ers. Maar uiteindelijk blijven de werkgevers zelf verantwoordelijk voor die screening. Daarbij hoort ook de controle op valse papieren.

Controle via internet en door navraag

Werknemers kunnen de echtheid van hun diploma’s aantonen met een uittreksel van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en werkgevers kunnen dat digitaal uittreksel controleren.

Door: Nationale Onderwijsgids