ProctorExam wordt overgenomen door Turnitin

Turnitin heeft het Europees online proctoringbedrijf ProctorExam overgenomen. Met de overname kan Turnitin universiteiten en andere instellingen meer mogelijkheden bieden om integriteit in hun toetsen te waarborgen. Dit meldt ProctorExam.

Proctorexam is een online surveillance software die door 15 Nederlandse hogeronderwijsinstellingen gebruikt wordt tijdens toetsen en examens. ProctorExam helpt klanten om de integriteit van hun toetsen te handhaven, door verschillende vormen van proctoring aan te bieden, afhankelijk van de behoefte.
 
COVID-19 heeft de acceptatie van eLearning-technologieën versneld, evenals de behoefte aan tools die examens op afstand mogelijk maken. Turnitin en ProctorExam bieden gebruikers toegang tot een breed scala aan tools, waardoor de integriteit van virtuele testervaringen wordt verbeterd en de mogelijkheid geboden wordt om live of geautomatiseerde proctoring-oplossingen te gebruiken. Samen zullen beide bedrijven het onderwijs toegankelijker maken voor gebruikers en organisaties meer flexibiliteit, kostenefficiëntie, schaalbaarheid en productiviteit bieden, aldus Turnitin en ProctorExam.
 
ProctorExam kwam eind januari negatief in het nieuws doordat de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) in een persbericht pleitte voor het stoppen met het gebruik van ProctorExam door hogeronderwijsinstellingen. Volgens de LSVb zouden er talloze incidenten hebben plaatsgevonden op het gebied van techniek en privacy. ProctorExam kwam daarop op 9 februari met een officiële verklaring, waarin gesteld werd dat in het persbericht van de LSVb een aantal foutieve claims over ProctorExam zijn opgenomen, “waarmee de reputatie van ProctorExam als leverancier ten onrechte in het geding is gekomen”. Deze incidenten werden door ProctorExam weerlegd. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids