Normal_studenten_ondernemers_jonge_ondernemers

Nagenoeg alle clusters van hbo-opleidingen hebben de 70%-grens bereikt die voorwaarde was voor het mogen toekennen van de nieuwe 'hbo-titulatuur'. Voor twee clusters wordt via een coulanceregeling een uitzondering gemaakt. Daarmee is het invoeringsproces van de nieuwe titulatuur afgerond. Dit melden Vereniging Hogescholen en NVAO.

Sinds 1 januari 2014 mogen hogescholen toevoegingen aan de bachelor – en mastergraad afgeven die voorheen voorbehouden waren aan academici, zoals Bachelor of Arts en Master of Science. Om te bepalen welke graad bij welke opleiding hoort, is er een lijst opgesteld, de Referentielijst internationale herkenbaarheid titulatuur hoger beroepsonderwijs.
 
De titulatuur werd gefaseerd ingevoerd: een groep opleidingen ('cluster') kon de toevoegingen verstrekken wanneer 70 procent van de opleidingen in het desbetreffende cluster sinds 1 januari 2012 was geaccrediteerd (de '70%-regeling'). De NVAO heeft sinds 2014 hiervan maandelijks een lijst gepubliceerd. Nu alle clusters de 70%-grens hebben bereikt, kunnen de clusters de graadtoevoeging uit de Referentielijst internationale herkenbaarheid titulatuur hoger beroepsonderwijs hanteren en is het invoeringsproces van de nieuwe titulatuur afgerond.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids