Logo_inspectie_van_het_onderwijs_logo_goed

De NVAO en de Inspectie van het Onderwijs hebben hogescholen en universiteiten opgeroepen om in hun brochures, studiegidsen en websites richting (nieuwe) studenten duidelijk te communiceren hoe het deeltijdonderwijs is ingericht, wat de studiebelasting van een opleiding over de verschillende jaren en in totaal is, en hoe lang de opleiding in totaal duurt. Voor (nieuwe) studenten is het niet altijd duidelijk hoe lang een deeltijdopleiding of duale opleiding duurt. Dit meldt de Inspectie van het Onderwijs.

Deeltijdopleidingen in het hoger onderwijs zijn vooral gericht op studenten die naast hun studie andere verplichtingen hebben. Instellingen kunnen eigen organisatievormen kiezen voor hun deeltijdonderwijs.
 
Echter, het is wel van belang dat deeltijdstudenten een reëel beeld krijgen van de totale studielast (EC), hoe de studiebelasting over de jaren heen is geprogrammeerd en wat daarmee de te verwachten studieduur is. Ook is het belangrijk dat studenten worden geïnformeerd over mogelijke vrijstellingen en de criteria.
 
Meer informatie over de brief is hier te vinden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids