Logo_logo-nhl

Op vrijdag 27 mei wordt Nynke Boonstra benoemd tot lector Zorg & Innovatie in de Psychiatrie. Dit lectoraat van NHL Hogeschool heeft als doel de zorg voor mensen met een psychiatrische aandoening te verbeteren, zo meldt de hogeschool.

Het lectoraat Zorg & Innovatie in de Psychiatrie richt zich op het ontwikkelen en onderzoeken van effectieve interventies die bijdragen aan het verbeteren van de zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. 
Het onderzoek binnen het lectoraat richt zich op manieren om mensen met een psychische kwetsbaarheid vroegtijdig te ondersteunen in het behouden van hun sociale rollen en het voorkomen van ernstige(re) psychische klachten evenals op herstelondersteunende zorg. Daarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden van digitale innovatie. Op deze manier levert het lectoraat een bijdrage aan het onderbouwen van het handelen van hbo-professionals. 
 
Een van de projecten waar op dit moment aan wordt gewerkt in samenwerking met cliënten en professionals van GGZ Friesland en met studenten van verschillende opleidingen van NHL Hogeschool is een app ter voorkoming van een terugval bij mensen die gevoelig zijn voor een manie. Naast projecten heeft het lectoraat ook een aantal langer lopende onderzoeken. Zo wordt in samenwerking met andere GGZ-instellingen in Noord-Nederland promotieonderzoek uitgevoerd naar het ontwikkelen en valideren van meetinstrumenten om herstel te meten. 
 
Nynke Boonstra (1975) studeerde Verpleegkunde aan NHL Hogeschool en Verplegingswetenschappen aan de faculteit Gezondheidswetenschappen van de Universiteit van Maastricht. Daarna volgde zij de Opleiding Geestelijke Gezondheidszorg Verpleegkundig Specialist waarin inbegrepen de Master Advanced Nursing Practice. In 2011 promoveerde zij aan de RUG op promotieonderzoek gericht op het belang van vroegtijdige behandeling van jongeren met een psychotische kwetsbaarheid. Nynke is sinds oktober 2015 werkzaam als lector Zorg & Innovatie in de Psychiatrie aan NHL Hogeschool. Daarnaast werkt zij als Verpleegkundig Specialist GGZ bij het Vroege Interventie Psychose team van GGZ Friesland.
 
© Nationale Onderwijsgids