Logo_hanze__hogeschool__groningen

De wereld van werk verandert razendsnel. Flexibilisering van arbeidscontracten, globalisering en technologisering zijn hiervan voorbeelden. Lector Klaske Veth onderzoekt op welke manieren medewerkers langer en met energie kunnen doorwerken om zo HRM een duurzaam karakter te geven. Zij doet onderzoek naar werk(omstandigheden) en de link naar fysieke-, sociale- en mentale gezondheid van medewerkers. Dit wordt ook wel well-being@work genoemd. Op donderdag 27 juni wordt Klaske Veth officieel geïnstalleerd als lector van de Hanzehogeschool Groningen door drs. L.J.M. Verhofstad, lid van het College van Bestuur. Dit meldt Hanzehogeschool.

Organisaties ontwikkelen zich steeds meer tot platforms waar multi-getalenteerde medewerkers samenkomen en co-creëren. De vraag is in hoeverre al deze partijen co-creatief en betekenisvol van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de organisatie en tegelijkertijd mensen aan hun eigen potentieel kunnen werken. 
 

Krachtige organisaties

Met de kennis die wordt opgedaan in het lectoraat draagt de Hanzehogeschool bij aan het steeds krachtiger worden van organisaties. De meeste kennis op HR-gebied wordt opgedaan in grote organisaties met eigen HR-stafafdelingen. Het lectoraat wil ook de HR-kennis verspreiden onder midden- en kleinbedrijven waar vaak geen HR-afdeling is. Daarnaast moet de kennis niet alleen beschikbaar zijn voor HR-professionals maar onder alle professionals, zoals leidinggevenden, medewerkers en ondernemers. 
 

Kansen voor medewerkers

De manier waarop medewerkers reageren op veranderingen kan verschillend zijn. Werk kan belastend zijn, en daarmee bijdragen aan de achteruitgang van vitaliteit maar het kan ook stimulerend zijn, en daarmee juist de vitaliteit bevorderen. Werk kan dus een positieve rol spelen in het verbeteren van fysieke-, social-emotionele- en mentale gezondheid. In nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en het onderwijs draagt het lectoraat bij aan het verduurzamen en aan het toekomstbestendig maken van werk. 
 

Lectoraat Duurzaam HRM

Het lectoraat Duurzaam HRM is verbonden aan het Instituut voor Bedrijfskunde van de Hanzehogeschool Groningen en maakt deel uit van het Marian van Os Centre of Expertise Ondernemen. Onderzoek wordt uitgevoerd vanuit innovatiewerkplaatsen. Dit is een fysieke en virtuele plek waar onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk samenwerken aan complexe vraagstukken uit de maatschappij.  
 
Door: Nationale Onderwijsgids