Logo_logo_nro

Praktijkgericht onderwijsonderzoek heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan de kwaliteit van het onderwijs en aan de wetenschappelijke kennisbasis op het gebied van onderwijs. Nu is het tijd voor de volgende stap om de impact van onderzoek op de praktijk te versterken. Dit concludeert de stuurgroep van het Ondersteunend Programma Praktijkgericht Onderwijsonderzoek in het adviesrapport 'Praktijkgericht onderwijsonderzoek in wisselwerking'. Het bestuur van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en de Programmaraad Praktijkgericht Onderzoek (PPO) van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek hebben met grote waardering en instemming kennisgenomen van het advies. Dit meldt de NRO.

Landelijke en regionale wisselwerking in werkplaatsen

In het toekomstbeeld dat de stuurgroep schetst is er een natuurlijk en duurzaam samenspel tussen enerzijds landelijke samenwerkingsverbanden van lectoren op een thema en anderzijds lectoren, onderzoekers, lerarenteams en teams van lerarenopleiders in regionale samenwerkingsverbanden. Ieder werkt vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek.

Om dit te bereiken adviseert de stuurgroep aan beide regieorganen ‘Werkplaatsen Onderwijsonderzoek ‘23’ te faciliteren. In de werkplaatsen werken landelijke netwerken van lectoren samen met regionale samenwerkingsverbanden van hogescholen, andere onderzoeksinstellingen, po, vo, mbo en lerarenopleidingen aan het ontwikkelen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van een onderzoeksprogramma met een specifiek thema.

Vervolg advies

Zowel Regieorgaan SIA als het NRO willen snel een vervolg geven aan het advies. Daarom wordt nu een call uitgewerkt die het mogelijk maakt vier samenwerkingsverbanden financieel te ondersteunen in het vormgeven van de adviezen. Daarvoor is 1,6 miljoen euro beschikbaar.

Download hier het rapport 'Praktijkgericht onderwijsonderzoek in wisselwerking'

Door: ANP