Nieuw lectoraat HvA moet impact hbo-onderzoek vergroten

Praktijkgericht onderzoek is relatief jong, maar sorteert inmiddels veel effect in de maatschappij. Toch is deze impact niet altijd even zichtbaar. De Hogeschool van Amsterdam start daarom een lectoraat om die impact te vergroten, en structureel op de kaart te zetten. Harry van Vliet leidt dit nieuwe lectoraat als HvA-breed lector ‘Doorwerking Praktijkgericht Onderzoek’. Zijn benoeming gaat in per 1 januari 2021. Dit meldt de Hogeschool van Amsterdam.

“Hogescholen doen nog maar zo’n 20 jaar onderzoek; dat is een zeer korte onderzoekstraditie”, licht lector Harry van Vliet toe. “De ontwikkelingen zijn snel gegaan. Wisten de meeste mensen tien jaar nog niet wat een lector was; inmiddels zijn er bijna 700 lectoren in Nederland, en die betekenen ook echt wat in steden en de regio’s.”

Nu de basis staat, breekt een nieuwe fase aan. Want er gebeurt veel, maar resultaten worden nog niet altijd opgepakt. Van Vliet: “Waar ligt het aan dat onderzoeksresultaten soms tot grote, succesvolle veranderingen leiden, bijvoorbeeld doordat gemeenten hun beleid aanpassen, maar sommige onderzoeken onbenut blijven? Als we meer zicht krijgen op dit succes en falen, kunnen we de eigenheid van het hbo-onderzoek nog beter benutten.”

Ook overheid wil effect zien

De ambitie om aan te tonen hoe praktijkgericht onderzoek ‘doorwerkt’ en voor concrete verandering zorgt, komt niet alleen vanuit de hogeschool zelf. Ook de overheid benadrukt het belang hiervan. Zo benadrukt het kabinet in haar Kennis en Innovatie-agenda dat onderzoek bij voorkeur een bijdrage levert aan de grote kwesties van dit moment, zoals duurzaamheid.

Hogescholen staan middenin de maatschappij, wat een voordeel biedt. Van Vliet: “Het hbo staat dicht bij de praktijk - hogescholen hebben echt een regionale of stedelijke functie. Praktijkgericht onderzoek vanuit het hbo heeft daarom veel feeling met wat er speelt, en ook met wat zou kunnen werken.”

Niet alleen wetenschappelijk publicatie telt

Het lectoraat heeft daarnaast nog een missie: zichtbaarder maken hoe praktijkgericht onderzoek voor doorbraken en veranderingen zorgt in de maatschappij (de impact zichtbaarder maken). Een wetenschappelijke publicatie is de ‘klassieke’ graadmeter voor de impact van een onderzoek. Maar, zegt Van Vliet, er zijn veel meer manieren waarop je voor doorbraken zorgt. “Lectoren en hbo-onderzoekers maken tools, geven trainingen en houden co-creatie-sessies met bedrijven, burgers en beleidmakers. Misschien denken onderzoekers: dat is geen impact. Maar dit doet er juist allemaal óók toe, want het zorgt ervoor dat er daadwerkelijk iets verandert.”

Verbeteringen

Van Vliet wil een structureel overzicht ontwikkelen van al deze verschillende manieren waarop praktijkgericht onderzoek voor impact oftewel ‘doorwerking’ zorgt. Ook wil hij verbeteringen aandragen, zodat het potentieel van praktijkgericht onderzoek nog beter wordt benut.

Door: Nationale Onderwijsgids