Logo_logo__nuffic

Het duurt nog even maar op 10 oktober 2019 vindt het Nuffic Congres plaats. Op dit congres zal de internationalisering van het onderwijs centraal staan, een onderwerp dat nadrukkelijker dan ooit op de agenda staat. Nuffic is al bezig met de voorbereiding voor het congres en roept onderwijsprofessionals op om voorstellen in te dienen voor deelsessies. Dit meldt Nuffic.

Op het congres zullen drie thema’s leidend zijn: kwaliteit, inclusie en duurzaamheid. Daarbinnen komen de onderwerpen zowel in nationale als internationale context aan bod, van primair onderwijs tot hoger onderwijs. Welke initiatieven zijn er in andere landen en hoe kunnen we daarop aanhaken? Hoe profiteren we van ontwikkelingen op het gebied van internet en digitalisering?

Nuffic wil een beroep doen op de ervaring en expertise van de onderwijsprofessionals in de praktijk en roept op om successen, ervaringen en prangende vragen te delen met de hele sector. Onderwijsprofessionals met een goed voorstel maken daarmee kans op een eigen sessie tijdens het congres. Voorwaarde is dat het ingediende voorstel gerelateerd moet zijn aan een van de drie thema’s. De inzendingen worden beoordeeld door een projectgroep met medewerkers van Nuffic, scholen en instellingen.

Het indienen van een voorstel kan tot 1 februari 2019. Lees meer over hoe je een voorstel instuurt of over het congres op www.nuffic.nl.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids