Normal_slob__onderwijs__minister

Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor het plan van CDA en D66 om (een deel van) de prestatiebox te gebruiken om het lerarensalaris in het primair onderwijs te verhogen. Het geld mag volgens de Kamerleden ook uit een ander potje komen. Slob had eerder gezegd dat hij daar geen voorstander van was. Dit meldt VOS/ABB.

Basisscholen krijgen nu jaarlijks 263 miljoen euro voor een reeks verbeteringen in hun onderwijs. Maar volgens D66 en CDA worden deze doelen niet gehaald. Ze zien daarom liever dat een deel van dat geld wordt gebruikt om de salarissen van de docenten in het basisonderwijs te verhogen.
 
Slob gaf aan dit "te snel en te makkelijk te vinden. Er zijn wel degelijk heel goede en belangrijke dingen'' met het geld gebeurd, stelt hij. Een deel wordt gebruikt om extra leerkrachten en onderwijsassistenten aan te nemen of bijvoorbeeld bij te scholen, en het zou zuur zijn als dat verdwijnt. Bovendien is de zogeheten prestatiebox nu eenmaal met de scholen afgesproken en Slob wil die afspraak niet breken.
 
Toch blijkt nu dat een meerderheid van de Tweede Kamer het eens is met CDA en D66. Ze willen dat Slob alsnog gaan onderzoeken of het geld van de prestatiebox ingezet kan worden voor het verhogen van de lerarensalarissen of dat er geld uit een ander potje hiervoor beschikbaar kan worden gemaakt.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids