Eddie Brummelman, foto: Merlijn Doomernik

Ontwikkelingspsycholoog dr. Eddie Brummelman van de Universiteit van Amsterdam is de tweede winnaar van de Nationale Postdocprijs. Dat hebben De Jonge Akademie en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen bekendgemaakt. Brummelman, die onderzoek doet naar de zelfbeeldontwikkeling van kinderen, ontvangt 10.000 euro. Dit meldt de De Jonge Akademie.

Dr. Eddie Brummelman (1987) promoveerde in 2015 cum laude in de ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Utrecht. In zijn onderzoek kijkt hij naar hoe ouders hun kinderen zelfwaardering proberen aan te leren. Zelfwaardering wordt gezien als de basis van een gelukkig en succesvol leven, maar wat Brummelmans onderzoek laat zien, is dat er ook dingen mis kunnen gaan: met name kinderen op een voetstuk zetten en ze vertellen hoe speciaal en bijzonder ze zijn kan averechtse gevolgen hebben en bijvoorbeeld narcistische trekken aanwakkeren.
 
De jury is van mening dat Brummelmans onderzoek zeer innovatief is en van uitstekende wetenschappelijke kwaliteit. Het is innovatief, omdat het hem lukt aan te tonen dat de psychoanalytische theorie narcisme onvoldoende verklaart en dat inzichten uit de sociale leertheorie tot een beter begrip van het verschijnsel leiden. De hoge wetenschappelijke kwaliteit van Brummelmans onderzoek blijkt onder meer uit de longitudinale benadering, die hij combineert met dagboekstudies, experimentele studies en interventiestudies. Daarnaast waardeert de jury de wetenschappelijke onafhankelijkheid en originaliteit waarmee Brummelman zijn onderzoek verricht, zijn grote productiviteit, en het feit dat hij zijn onderzoek in internationale netwerken weet te verankeren en door te ontwikkelen. Hij is enorm actief en bedreven in het uitdragen van zijn onderzoek in de maatschappij.
 

Nationale Postdocprijs

 
De Nationale Postdocprijs is in 2017 ingesteld door De Jonge Akademie (DJA) en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). De prijs is bedoeld voor postdoconderzoekers en universitair docenten die excellent wetenschappelijk onderzoek uitvoeren met (potentieel) grote maatschappelijke impact. De onderzoekers worden genomineerd door directeuren van Nederlandse onderzoeksinstituten en door hoogleraren.
 
De prijsuitreiking is op vrijdagmiddag 23 november 2018 in het Trippenhuis te Amsterdam.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids