De Jonge Akademie: erkennen en waarderen van wetenschappers kan beter

Wetenschappers worden volgens verouderde criteria beoordeeld op hun onderzoeksprestaties, waardoor taken als onderwijs, wetenschapscommunicatie en patiëntenzorg onderbelicht blijven. Dit moet anders, maar hoe? De Jonge Akademie interviewde wetenschappers en doet in Goed voorbeeld doet goed volgen vijf concrete aanbevelingen om het breder erkennen en waarderen van wetenschappers vorm te geven. Dit meldt de Jonge Akademie.

Een ethiekonderzoeker in een umc die aan dezelfde criteria moet voldoen als haar medische collega’s, of een onderzoeker die geen ruimte krijgt voor nieuwe onderwijsmethoden: twee verhalen uit Goed voorbeeld doet goed volgen die aantonen waar het huidige systeem tekortschiet. Daartegenover staan succesverhalen, zoals dat van de universitair docent anatomie en neurowetenschappen die meer ruimte kreeg voor het geven van onderwijs, én daardoor beter werd in onderzoek. Of de onderzoeker die zijn academische positie juist mede te danken heeft aan zijn media-optredens.
 

Vijf aanbevelingen

Op deze inspirerende verhalen baseerde De Jonge Akademie haar vijf aanbevelingen voor bestuurders, leidinggevenden en individuele academici van universiteiten, instituten en umc’s. Er is bewust gekozen voor deze niveaus, want iedereen zal moeten meebewegen om de invoering van het nieuwe erkennen en waarderen van academici tot een succes te maken. De interviews en de aanbevelingen zijn nu te lezen in Goed voorbeeld doet goed volgen. Het nieuwe erkennen en waarderen volgens de De Jonge Akademie.
 

Over het nieuwe Erkennen en waarderen

In 2019 is binnen de universiteiten, de KNAW en NWO het initiatief genomen het huidige stelsel van ‘erkennen en waarderen’ kritisch onder de loep te nemen. Met als doel onder andere: meer ruimte voor diversiteit in loopbanen, zichtbare erkenning van team science, erkenning van het belang van maatschappelijke impact en organisatietalent. Uiteindelijk zal dit alles gevolgen hebben voor de manier waarop wetenschappers – maar ook, bijvoorbeeld, hun projectvoorstellen - worden beoordeeld. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids