Toegankelijk vervoer is een voorwaarde om mee te doen in de maatschappij

“De rechten van mensen met een beperking staan onder druk door ontoegankelijk openbaar vervoer (OV).” Dat is de conclusie van de jaarlijkse monitor van het College voor de Rechten van de Mens. De monitor onderzoekt elk jaar hoe het gaat met de de naleving van het VN-verdrag handicap op een specifiek thema. Dit jaar was dit ‘Reizen in het dagelijks leven: toegang tot vervoer en mobiliteit’. Mensen met een beperking moeten, net als ieder ander, toegang hebben tot vervoer. Het College roept de overheid op om te werken aan betere toegang tot openbaar vervoer en doelgroepenvervoer. Zodat de mobiliteit van mensen met een beperking verbetert, in lijn met het VN-verdrag handicap. Dat meldt Ieder(in).

Het rapport maakt duidelijk dat toegankelijk vervoer enorm belangrijk is om je leven zelfstandig te kunnen leiden. Toegankelijk vervoer is voor veel mensen een voorwaarde om onderwijs te kunnen volgen of naar het werk te gaan. Ervaringsverhalen laten zien dat mensen door de ontoegankelijkheid van het OV studievertraging hebben opgelopen of niet de studie van hun keuze konden doen. Anderen moesten een betaalde baan afwijzen omdat ze niet op het werk konden komen met het OV. Daarnaast heeft ontoegankelijk OV ook een groot effect op het sociale leven van mensen, van het bezoeken van familie en vrienden tot aan het bezoeken van feestjes of het op vakantie gaan. Kortom, door ontoegankelijk OV en doelgroepenvervoer staan ook andere mensenrechten onder druk.  

Aanbevelingen voor de uitvoering 

Het rapport geeft ook aandacht aan het bestuursakkoord toegankelijkheid OV 2022-2032. Ieder(in) en andere partners vanuit de lobby hebben een groot aandeel gehad in het maken van het akkoord. Ook zijn ze nauw betrokken bij het monitoren van de uitvoering van het akkoord. Het College waardeert deze goede stap maar heeft ook aanbevelingen voor de uitvoering. Ieder(in) neemt deze aanbevelingen uiteraard mee in het werk voor de uitvoering van het bestuursakkoord. 

Onderzoek naar leerlingenvervoer 

Ieder(in) begrijpt dat het College een keuze heeft moeten maken binnen het brede domein van mobiliteit. Toch roepen ze op om ook onderzoek te doen naar woon/werkverkeer en leerlingenvervoer. En ook naar de toegankelijkheid van de openbare ruimte. Want mobiliteit gaat ook over lopen, rollen, fietsen, je weg kunnen vinden. En daar is nog veel te verbeteren. 

Door: Nationale Onderwijsgids