De Jonge Akademie uit kritiek: academisch jaar te lang en te vol

Het Nederlands academisch jaar is uitzonderlijk lang. Dit veroorzaakt een hoge werkdruk voor docenten en studenten en laat weinig tijd over voor onderzoek en andere wetenschappelijke kerntaken. De Jonge Akademie onderzocht het Nederlands academisch jaar in vergelijking met het buitenland en doet concrete aanbevelingen voor verbetering. Dit meldt de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Nederlandse docenten besteden gemiddeld twee hele maanden per jaar meer aan doceren of tentamineren dan hun collega’s aan de universiteiten uit een internationale steekproef. Zo blijkt uit het rapport ‘Een slimmer academisch jaar’ dat De Jonge Akademie vandaag uitbrengt. Het academisch jaar kent tussen september en juli bovendien nauwelijks rustmomenten. Onderzoek en andere kerntaken komen zo in het gedrang en studenten en docenten ervaren een zeer hoge werkdruk.

Verschil tussen disciplines en domeinen

Het rapport betoogt dat de optimale lengte en indeling van het academisch jaar sterk verschilt tussen disciplines en domeinen: voor bijvoorbeeld geneeskunde kan de optimale jaarindeling anders zijn dan voor rechten of Nederlands. De Jonge Akademie adviseert dan ook om het aantal onderwijs- en toetsweken te beperken en de onderwijsvrije periodes streng te bewaken.

Door: Nationale Onderwijsgids