Logo_nwo_logo
Er is 17 miljoen euro toegekend aan zestien onderzoeksteams, waaronder veertien teams uit Nederland. Academici in Europa en Japan kunnen hiermee samenwerken aan diverse projecten in de sociale wetenschappen. De financiering is afkomstig van de Open Research Area for the Social Sciences (ORA), een Europees programma waaraan NWO deelneemt. Dit meldt NWO.
 

De samenwerkingsprojecten zijn bedoeld om de grenzen van ons inzicht in individueel en sociaal gedrag te verleggen. Het uiteindelijke doel is het beïnvloeden van de beleidsvorming en praktijk. In een eerste ronde zijn 63 beknopte voorstellen geselecteerd en daaruit zijn nu de uiteindelijke 16  projecten gekozen door middel van peer review van volledige voorstellen.

ORA financieringsprogramma

In het financieringsprogramma ORA werken de nationale financieringsorganisaties van Frankrijk, Duitsland en Nederland samen, naast de Britse Economic and Social Research Council. ORA is een gevestigd programma ter versterking van de internationale samenwerking op het gebied van de sociale wetenschappen door de bureaucratische obstakels en belemmeringen die gewoonlijk gepaard gaan met internationale financiering tot een minimum te beperken.

Net zoals in de vorige ronde werkten de vier ORA-organisaties samen met de Japan Society for the Promotion of Science. Daardoor kunnen Japanse onderzoekers meedoen in projecten die een aanvulling vormen op de door de ORA gefinancierde voorstellen. Er is financiering toegekend aan drie projecten met een Japans samenwerkingsverband.

Beoordeling onderzoeksvoorstellen

Dit was de vijfde open call van ORA sinds de invoering van het programma in 2010. In 2016 heeft ORA een positieve beoordeling gekregen, met de aanbeveling om het programma voort te zetten met enkele wijzigingen, waaronder de invoering van een procedure in twee fasen. De aanvragers moesten een beknopt voorstel indienen. Deze voorstellen zijn beoordeeld door een deskundigenpanel.

De aanvragers met de beste voorstellen mochten vervolgens een volledig voorstel indienen. Er werden 63 projectteams uitgenodigd voor de tweede fase. Hun voorstellen zijn eerst beoordeeld in een peerreview-proces en vervolgens door een panel van internationale academici. De gekozen zestien projecten worden gefinancierd voor een periode van maximaal drie jaar.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids