Normal_onderwijscooperatie_logo

De Onderwijscoöperatie gaat op de schop. In overleg met het ministerie van onderwijs wordt een kwartiermaker aangesteld die gaat kijken wat de positie is van de organisatie en welke rol de Onderwijscoöperatie kan spelen bij het implementeren van de Wet Beroep Leraar. Dit meldt de Onderwijscoöperatie.

De afgelopen jaren is de Onderwijscoöperatie actief geweest om het leraarschap een hogere status te geven. De laatste tijd echter zijn wat twijfel en onvrede ontstaan over de Onderwijscooperatie, mede rond het lerarenregister. Dit wierp vragen op zoals: Is de Onderwijscoöperatie wel écht van, voor en door de leraar? en Is de Onderwijscoöperatie wel voldoende bezig met haar kerntaken?
 
In samenspraak met het ministerie van Onderwijs is het bestuur van de Onderwijscoöperatie tot de conclusie gekomen dat er een frisse wind nodig is om de organisatie te herijken en het vertrouwen van de leraren te blijven behouden. Hiervoor wordt op korte termijn een kwartiermaker aangesteld. De insteek hierbij is dat de leraar er sterker uitkomt. Tegelijkertijd moet er een organisatie staan die uitwerking van de wet, implementatie van de wet én ondersteuning van de nieuwe Deelnemersvergadering kan waarmaken. Hierin zal de kwartiermaker adviseren.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids