Leraar worden? In Nederland zijn daar bijna 400 routes voor

Uit het onderzoek ‘Routes naar het leraarschap’ van de Inspectie van het Onderwijs komt naar voren dat er in Nederland 384 verschillende opleidingen of cursussen worden aangeboden om leraar te worden of een aanvullende onderwijsbevoegdheid te krijgen. Dit meldt de Inspectie van het Onderwijs.

Om zo veel mogelijk doelgroepen te interesseren voor het onderwijs bestaan er veel verschillende routes naar het leraarschap. Ook worden er routes ingericht om leraren op te leiden voor nieuwe vakken in het voortgezet onderwijs. De afgelopen jaren bleek dat het lastig is om goed zicht te hebben op het totaal aan routes die tot een lesbevoegdheid leiden.
 
De Inspectie van het Onderwijs bracht met het onderzoek ‘Routes naar het leraarschap’ de risico’s in het stelsel van routes naar het leraarschap in kaart. Er zijn bijna 400 opleidingen in Nederland om leraar te worden. Deze veelheid maakt het onoverzichtelijk voor aankomende studenten. Ook is het daardoor moeilijker om zeker te blijven dat de kwaliteit overal goed is.
 
 
Door: Nationale Onderwijsgids