Normal_van_engelshoven

De commissie die als opdracht heeft de Canon van Nederland te herijken gaat aan het werk. De Utrechtse historicus prof.dr. James Kennedy was eerder al aangesteld als voorzitter. Op verzoek van minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft hij zijn commissie zelf verder samengesteld. Dit meldt Rijksoverheid.

Als leden van de commissie zijn benoemd:
 
  • Abdelkader Benali
  • dr. Karwan Fatah-Black
  • dr. Marjan de Groot-Reuvekamp
  • Kayleigh Goudsmit MA
  • prof.dr. Lotte Jensen
  • dr. Hubert Slings
  • dr. Hanneke Tuithof
 
Dennis Smit is ambtelijk secretaris van de commissie.
 
De Canon van Nederland is in 2006 samengesteld door de commissie Van Oostrom, die adviseerde hem van tijd tot tijd opnieuw tegen het licht te houden. De commissie Herijking Canon van Nederland gaat daarmee nu aan de slag. Deze commissie is gevraagd op 1 april 2020 te rapporteren.
 
Door: Nationale Onderwijsgids