Kinderboekenambassadeur Manon Sikkel start als Schoolschrijver op Haagse school

Kinderboekenambassadeur en Schoolschrijver Manon Sikkel zit vol creatieve plannen om de kinderen op ‘haar’ basisschool komend halfjaar te stimuleren tot lezen, schrijven en vertellen. Vanochtend werd ze op Openbare Basisschool Het Startpunt in de Haagse Schilderswijk officieel ingehuldigd als Schoolschrijver door De Schoolschrijver-ambassadeur Abdelkader Benali en wethouder van Cultuur van Den Haag Robert van Asten. Dit meldt Stichting De Schoolschrijver. 

In het halfjaarprogramma verbindt een Schoolschrijver zich een half schooljaar aan een school en stimuleert het leesplezier en de schrijfvaardigheid van kinderen. Stichting De Schoolschrijver ontwikkelde dit programma speciaal voor basisscholen waar veel leerlingen een taalachterstand hebben. Deze week starten in totaal 42 Schoolschrijvers op 45 basisscholen door heel Nederland. 
 
Leerlingen uit de groepen 4 en 5 van Openbare Basisschool Het Startpunt vroegen Manon Sikkel  het hemd van het lijf tijdens de officiële inhuldiging. Ze vertelde over haar leven als schrijver en over waarom lezen en schrijven zo belangrijk zijn. Na het vragenvuur kreeg ze onder groot applaus de officiële De Schoolschrijver-sjerp omgehangen door wethouder Robert van Asten en presentator Abdelkader Benali. 
 
Deze week zijn er ook feestelijke inhuldigingen van Schoolschrijvers in onder andere Amsterdam, Farsumerborg (Groningen), Rotterdam, Schiedam, Tilburg en Utrecht. De Schoolschrijver werkt met regionale partners die het programma helpen uitvoeren en aanpassen aan lokale wensen. In de regio Den Haag is dit het Kinderboekenmuseum.
 

Impact op lees- en schrijfvaardigheid 

Stichting De Schoolschrijver ontwikkelt programma’s rondom lezen en schrijven voor het basisonderwijs. De organisatie is tien jaar geleden opgericht met de missie dat ieder kind een taalsterke toekomst verdient. Onderzoek toont aan dat de programma’s het lees- en schrijfonderwijs versterken. En het belangrijkste: dat kinderen enthousiaste lezers en schrijvers worden. Meer dan negentig procent van de kinderen beveelt De Schoolschrijver aan andere kinderen aan. 
 
Pas de laatste jaren neemt de aandacht toe voor het dalende lees- en schrijfniveau van kinderen. Recente cijfers laten zien dat een op de vijf jongeren ‘laaggeletterd’ dreigt te raken, wat betekent dat zij zich onvoldoende in de Nederlandse taal kunnen redden. Een op de drie Nederlandse tienjarigen vindt lezen niet leuk. 
 
De Schoolschrijver doet mee aan het Leesoffensief waartoe de Ministers van Engelshoven en Slob oproepen.  De Schoolschrijver bereikte vorig jaar 100.000 kinderen. 
Door: Nationale Onderwijsgids