Normal_leraar__docent__juf__onderwijzer__vraag__aardrijkskunde

Staatsecretaris Dekker vindt dat schoolbesturen onderling afspraken moeten maken over het gebruik van lokpremies. Dit zegt hij in antwoord op schriftelijk Kamervragen van SP-Kamerlid Peter Kwint. Dit meldt VOS/ABB.

Kwint wilde onder andere weten hoe Dekker denkt over de advertentie van de Andreas College in Katwijk die met een bonus van 10.000 euro eerstegraads wiskundedocenten probeert aan te trekken. Ook de noordelijke scholenstichting Primenius probeert leerkrachten te lokken door aan pas afgestudeerde leraren het collegegeld van 6000 euro terug te betalen.
 
Dekker zegt in zijn antwoord: “Ik moedig schoolbesturen aan om daarover afspraken te maken met elkaar. Zo hoeven scholen niet tegen elkaar op te bieden. Ook is het wenselijk als de schoolbesturen met elkaar overleggen over de invulling van vacatures. Daar zie ik veel mooie voorbeelden van, bijvoorbeeld een gezamenlijke regionale vacaturewebsite. “
 
De Algemene Onderwijsbond had al eerder aangegeven dat scholen het risico lopen om de bonussen te moeten terugbetalen. Volgens VOS/ABB mag het ministerie de premies namelijk weer terugvorderen van scholen. Het lijkt er nu op dat het ministerie van onderwijs niet zo snel zal overgaan tot terugvordering van dergelijke bonussen. Anders had Dekker onderlinge afspraken hierover tussen schoolbesturen niet aangemoedigd. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids