Normal_huiselijk_geweld-_mishandeling

Docenten op middelbare scholen kunnen speciale trainingen volgen waarin ze leren omgaan met agressie en geweld. Er is een lijst beschikbaar gesteld waarop de meest geschikte trainingen vermeld staan. In de trainingen worden belangrijke de-escalatietechnieken aangeleerd die voor leerkrachten van pas kunnen komen bij contacten met leerlingen, ouders en verzorgers. Dat meldt OnderwijsNieuwsDienst.

De lijst met agressietrainingen is opgesteld door Voion, het Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs. Samen met scholen helpt Voion met het oplossen van allerlei kwesties, waaronder veiligheid. De agressietrainingen moeten ervoor zorgen dat docenten en andere medewerkers in het voortgezet onderwijs beter om kunnen gaan met situaties en conflicten die uit de hand lopen. Via de inkoopwijzer Agressietrainingen-VO kunnen docenten bepalen welke training het beste past op hun school.

Een speciaal panel met opleidingsdeskundigen heeft de lijst met trainingen beoordeeld op inhoud en didactische opzet; kwaliteit van de uitvoering; professionaliteit en ervaring van het bureau; en of er eerdere ervaring is opgedaan met agressietrainingen in het onderwijs.

Scholen die een training zoeken in de inkoopwijzer wordt verzocht om meer informatie te zoeken en referenties op te vragen over de betreffende training. De inkoopwijzer bevat bovendien diverse andere tips die scholen kunnen gebruiken bij het kiezen van een geschikt programma. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids